Profesör, Dünya ortalama ise 60 ışıkyılı uzaklıkta dünya dışı yaşam bulmamız gerektiğini iddia ediyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Profesör, Dünya ortalama ise 60 ışıkyılı uzaklıkta dünya dışı yaşam bulmamız gerektiğini iddia ediyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
2309 ” Söylemeye gerek yok, biyolojik imzaların tespit edilmesi son derece zor olacak olmak:

“Yani, eğer mikrobiyal yaşam Dünya’daki TTP’lerin %1’inden fazlasında ortaya çıktığı anda ortaya çıkarsa (ki bu büyük bir ihtimal), o zaman en yakın, hayat barındıran Dünya benzeri gezegenin bizden yüzde 20 daha az uzakta olması beklenir e, galaksimizdeki yaşamı destekleyebilen, yani “yaşanabilir” gezegenlerin sayısı Madau, Dünya ve güneş sisteminin normu temsil ettiğini varsayarak, bu uzay hacminin, yıldızlarının yaşanabilir bölgeleri (HZ’ler) içerisinde yörüngede dönen 11 DOI: 10 4 milyar yıl önce Birkaç dış gezegen atmosferinin ayrıntılı spektral çalışmalarına, gezegen özelliklerindeki eğilimleri ortaya çıkarmak için tasarlanmış popülasyon çalışmaları ve biyolojik imzanın tespit edilebilirlik olasılığını değerlendirmemize olanak sağlayacak istatistiksel çalışmalar eşlik etmelidir Frank Drake, galaksimizdeki olası uygarlıkların sayısını tahmin etmeye yönelik olasılıksal denklemini, yani Drake Denklemini açıkladı Bu, atmosferimizin kimyasal yapısını kademeli olarak değiştirerek, yaklaşık 2,4 milyar yıl önce Büyük Oksidasyon Olayını ve sonunda karmaşık yaşam formlarının ortaya çıkmasını tetikledi

Bu verilere dayanarak gökbilimciler galaksimizdeki yaşanabilir gezegenlerin sayısı hakkında çeşitli tahminler ürettiler; bir tahmine göre en az 100 milyar Ayrıca, güneş sistemimizin yakınında TTP’lerin oluşumunun büyük olasılıkla aralıklı olduğunu, kabaca 10-11 milyar yıl önce bir yıldız oluşumu patlamasıyla başladığını ve bunu yaklaşık 5 milyar yıl önce güneş sistemini üreten başka bir olayın takip ettiğini buldu 000 kadar Dünya boyutunda karasal (diğer adıyla kayalık) ötegezegen içerebileceğini hesapladı 48550/arxiv Kredi bilgileri: Rochester Üniversitesi

1960 yılında, Dünya Dışı Zeka Arayışı’nın (SETI) ilk toplantısına hazırlanırken, efsanevi gökbilimci ve SETI öncüsü Dr Bu denklemdeki önemli bir parametre n idi Kozmolojik İlke (ya da Sıradanlık İlkesi) olarak da bilinen bu ilke, ne insanların ne de Dünyanın evreni gözlemleme ayrıcalıklı bir konumda olmadığını belirtir Dış gezegenlerde yaşanabilir ortamlar ve yaşam için bir araştırma yapmak için hızla yaklaşan fırsatla birlikte, gerçek zorluklar da ortaya çıkıyor [65 light-years]”Bu, yeni nesil büyük yer tabanlı tesisler ve enstrümantasyon tarafından yaşanabilirlik işaretleri ve biyolojik imzaların araştırılmasında bazı ihtiyatlı iyimserliğin nedeni olabilir ”

Nihayetinde Madau’nun analizi, güneşe 100 parsek mesafede, yıldızlarının HZ’leri ile yörüngede dönen 10 Ancak bu olasılık ve bu faktörler, diğer niceliklerin yanı sıra bağlıdır


Drake Denklemi, evrende yaşam ya da ileri uygarlık bulma olasılığına ilişkin matematiksel bir formül Madau’nun tanımladığı gibi yaklaşımı, uzun ömürlü yıldızların, ötegezegenlerin ve TTP’lerin yerel popülasyonunu, zamanın bir fonksiyonu olarak sayısal olarak çözülebilen bir dizi matematiksel denklem olarak ele almaktan ibarettir:

“Bu denklemler yıldız, metal, dev ve kayalık gezegenlerin değişen oranlarını ve güneş enerjisi mahallesinin tarihi boyunca yaşanabilir dünya oluşumunu tanımlıyor; bu yer, daha ayrıntılı hesaplamaların uzaydan ve yerden gelen yeni veriler çığıyla doğrulandığı yer Bundan yaklaşık 500 milyon yıl sonra, karbondioksiti metabolize eden ve yan ürün olarak oksijen gazı üreten tek hücreli organizmalar formunda fotosentez ortaya çıktı Bununla birlikte, çalışmalarının yakın gelecekte astrobiyoloji açısından önemli etkileri olabilir

Madau, çalışması için zamana bağlı faktörlerin evrenimizdeki yaşamın ortaya çıkışında nasıl hayati bir rol oynadığını değerlendirdi org/news/2023-09-extraterrestrial-life-light-years adresinden alındığında, Dünya ortalama ise 60 ışıkyılı uzaklıkta dünya dışı yaşam bulmamız gerektiğini iddia ediyor -dünya-ortalama Tek bir örnekle (Dünya ve karasal organizmalar) donanmış olan bilim insanları, yaşamın ortaya çıkması için hangi koşulların birleşiminin gerekli olduğunu güvenle söyleyemezler Madau ayrıca (Drake Denklemi gibi) yaklaşımının doğası gereği istatistiksel olduğunu vurguluyor

Prof Optimal bir gözlem stratejisi tasarlamak

Bunu uzun ve karmaşık bir kimyasal ve biyolojik evrim süreci takip etti ve sonunda karmaşık yaşam için uygun koşulların oluşmasına ve bilinen tüm türlerin ortaya çıkmasına yol açtı Madau’nun matematiksel çerçevesinden çıkan bir başka ilginç çıkarım, 100 parsek içindeki çoğu TTP’nin muhtemelen güneş sisteminden daha eski olduğunu gösteriyor ve bu da partiye göreceli olarak geç kaldığımızı doğruluyoruzay-1

000 kadar kayalık gezegenin bulunabileceğini gösterdi ”

Elbette güneş sistemimize yakın herhangi bir TTP’nin yaşamı destekleyebileceğinin garantisi yok -tabanlı tesisler ve mevcut ve gelecek nesil yıldız ve gezegen araştırmalarının hedefi Denklemler doğası gereği istatistikseldir, yani bireysel gezegen sistemlerinin doğuşunu ve evrimini değil, (zaman içinde) değişen popülasyonu (sayıya göre) açıklarlar Güneşten 100 parsek uzaklıktaki TTP’lerin sayısı Madau, Santa Cruz’daki Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCSC) astronomi ve astrofizik profesörüdür Bunun ötesine geçerek, galaksinin bizim köşemizde “ılıman karasal gezegenlerin” (TTP’ler) ne zaman oluştuğunu ve mikrobiyal yaşamın ortaya çıkabileceğini tahmin etmek için matematiksel bir çerçeve oluşturdu Bu, galaksimizin yıldız oluşumu tarihini, yıldızlararası ortamın (ISM) ağır elementler (ilk yıldız popülasyonunun iç kısmında dövülmüş) tarafından zenginleştirilmesini, gezegenlerin oluşumunu ve suyun ve organik moleküllerin gezegenler arasındaki dağılımını içerir İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır 523 dış gezegen doğrulandı ve diğer 9 Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan her türlü adil işlem dışında, yazılı izin alınmadan hiçbir kısmı çoğaltılamaz ”

Daha fazla bilgi:
Piero Madau, Drake Denklemi Ötesinde: Güneş Mahallesindeki Yaşanabilir Gezegenlerin ve Yaşam Taşıyan Dünyaların Zamana Bağlı Envanteri, arXiv (2023) Yerel Galaktik diskin yıldız oluşumu ve kimyasal zenginleşme geçmişinin yanı sıra basit mikrobiyal ve nihayetinde karmaşık yaşamın ortaya çıkışının zaman çizelgesi hakkında

Bu çalışmanın dünya dışı yaşam arayışına ilişkin sonuçları da aynı derecede ilginçtir Çalışmasının merkezinde, adını güneş merkezli modelin mucidi ünlü Polonyalı gökbilimci Nicolaus Copernicus’tan alan Kopernik Prensibi yer alıyor

Bilim adamları, güneş sistemimizi bir rehber olarak kullanarak, çok miktarda veri içeren diğer birçok parametreyle (yani yıldız oluşumu, kütle, boyut, metallik ve bir yıldızın HZ’si içinde yörüngede dönen yakındaki ötegezegenlerin sayısı) birlikte şunları yapabilecekler: Yeni nesil teleskopları kullanarak araştırma yapmak için yıldız sistemlerine öncelik verin Dünya üzerinde yaşamın ortaya çıkışına ilişkin genel kabul görmüş zaman çizelgesini (abiyogenez) kullanan ve diğer gezegenlerdeki yaşamın yaygınlığına ilişkin ihtiyatlı bir tahmin (Drake Denklemi’nin fl parametresi) uygulayan Madau’nun çerçevesi, aynı zamanda yaşamı barındıran en yakın dış gezegenin ne kadar uzakta olabileceğini de gösterdi İçinde son çalışma şuraya gönderildi: arXiv Önbaskı sunucusunda Profesör Piero Madau, güneşimize 100 parsek (326 ışıkyılı) uzaklıktaki yaşanabilir gezegenlerin nüfusunu hesaplamak için matematiksel bir çerçeve sundu

Bu çerçeve, gökbilimcilerin, atmosferik biyolojik imza arayışında hangi potansiyel hedef yıldızların (kütle, yaş ve metalikliğe dayalı olarak) en uygun adaylar olabileceğini belirlemelerine olanak tanır

Madau şunları söyledi: “Dünya benzeri gezegenlerin verimi ve karakterizasyonu, gelecekteki uzay tabanlı amiral gemisi misyonları için temel bir bilimsel ölçüt olacaktır 867 tanesi de onaylanmayı bekliyor ”

Dünya, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce güneşimizle birlikte oluşmuş (evrenin yaşının %33’ünden daha az olan) galaksimize nispeten yeni gelen bir yer 11927

Günlük bilgileri:
arXiv


Universe Today tarafından sağlanmıştır


Alıntı: Profesör (2023, 29 Eylül), 1 Ekim 2023 tarihinde https://phys Ayrıca yaşamın bir kpc veya daha fazlasında tespit edebileceğimiz hiçbir biyolojik imzanın bulunmaması kadar nadir olması da mümkündür Bu arada yaşamın, Dünya’da var olan ilkel koşullardan ortaya çıkması yaklaşık 500 milyon yıl sürdü Bu zamana bağlı adımların önemi göz önüne alındığında Madau, Drake Denklemi’nin hikayenin yalnızca bir parçası olduğunu savunuyor Abiyogenezin nedenleri ve ortak özellikleri, en az anlaşılan bilimsel araştırmalardan biridir; bunun temel nedeni, veri açısından çok zayıf olmasıdır O zamanlar gökbilimciler diğer yıldızların gezegen sistemlerine sahip olduğundan henüz emin değillerdi Ancak Kepler gibi görevler sayesinde 5 Kısacası güneş sistemine ve evrene baktığımızda gördüğümüz şey bütünün temsilcisidir html

Bu belge telif haklarına tabidir Madau’nun Universe Today’e açıkladığı gibi, zamanın ve yaşın merkezi rolü Drake Denklemi’nde açıkça vurgulanmıyor:

“Drake denklemi, bugün çevremizde yaşam barındıran dünyaların ve nihayetinde teknolojik olarak gelişmiş dünya dışı uygarlıkların tespit edilme olasılığını etkileyebilecek faktörlerin (olasılıkların) yararlı bir pedagojik özeti anlamına gelir